Under resan

Sjukdom

Kontakta alltid läkare för att erhålla läkarintyg på att ni varit sängliggande eller ej haft möjlighet att spela golf. Detta krävs för att ni ska kunna erhålla ersättning från ert försäkringsbolag.

Skulle sjukdom innebära att man behöver hemtransport, är det ditt försäkringsbolag som hanterar detta. Naturligtvis finns vår egen ortspersonal också med och stöttar. Ta gärna med dig ditt försäkringsnummer om olyckan skulle inträffa.

Sjukdom

Kontaktinformation

loading Tack för din förfrågan. Vi återkommer till dig snarast och bekräftar din resebokning Förfrågan misslyckades ett skickas, prova igen senare eller ring oss istället Name, email, phone and mobile is required fields, please check your form.