Wildhood Foundation

Wildhood Foundation skyddar vildmarksområden som är viktiga för den biologiska mångfalden och 1000-tals vilda djur. Insamlingen går till utvalda lokala insatser som på plats i några av södra Afrikas mest drabbade områden försvarar vilda djur mot tjuvjakt och illegal handel.
 
Gör som Golf Plaisir – stötta Wildhood för en levande planet!

Hotet mot biologisk mångfald

Aldrig förr i mänsklighetens historia har naturen varit under så stor press som nu. De ekosystem som människor och andra arter är beroende av försvinner i allt snabbare takt och en miljon växt- och djurarter hotas av utrotning enligt FN:s vetenskapspanel. Hotet mot biologisk mångfald bedöms som mer akut än klimatförändringarna och har flera år i rad lyfts fram som en av de största globala riskerna av World Economic Forum.

Varje år dödas 20 000 elefanter i den illegala jakten på elfenben och med bara omkring 350 000 elefanter kvar på den afrikanska kontinenten är det en kamp mot klockan att rädda arten från utrotning. Tjuvjakten är ett av de enskilt största hoten mot biologisk mångfald och hållbara ekosystem. Bevarandet av vilda djur och deras miljöer är en global angelägenhet, inte enbart ur ett hållbarhetsperspektiv utan också ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv eftersom handeln göder organiserad brottslighet och skapar instabilitet i lokala samhällen.

Om Wildhood Foundation

Wildhood Foundation grundades 2016 som en reaktion mot den omfattande tjuvjakten på, och illegala handeln med, vilda djur i Afrika. Wildhoods syfte är att bidra till ett effektivt skydd av hotade arter i några av Afrikas mest drabbade områden med målsättningen att bevara vår planets ikoniska arter och ekosystem för kommande generationer.

WILDHOODS UPPDRAG

•   Möjliggöra och skala upp insatser som skyddar vilda djur och natur

•   Öka kunskapen om hotet mot vilda djur och deras miljöer

•   Påverka opinion och lagstiftning genom debatt och policyarbete

WILDHOOD FINANSIERAR

•   Rekrytering och utbildning av kvinnliga parkvakter

•   Hundar som tränas för att hjälpa parkvakterna i arbetet

•   Stipendier till skolbarn i områden som omger vildmarken

Wildhood skyddar drygt 1 miljon hektar vildmark i Sydafrika och Zimbabwe; områden som är viktiga för den biologiska mångfalden och 1000-tals arter. Under 2022 kommer skyddet att expandera till ytterligare 2,7 miljoner hektar vildmark i Botswana och Mocambique där det senare kommer innefatta en av Afrikas längsta och mest artrika kustremsor. Arbetet sysselsätter 200 kvinnor från byar som omger vildmarken och gynnar över 300 lokala hushåll. Tack vare Wildhoods skolstipendier får 250 barn gå i skolan. I områden som Wildhood skyddar har populationerna av vilda djur på fyra år ökat med 400% och tjuvjakten minskat med 80%.

Utbildning till unga

Utbildning är ett av de viktigaste verktygen i det förebyggande arbetet för att skydda vilda djur och natur. Tyvärr får många barn i samhällen på den afrikanska landsbygden inte tillgång till utbildning eftersom skolavgiften står emellan dem och möjligheten till en ljusare framtid. Därför lanserade Wildhood under 2021 ett särskilt projekt med stipendier till skolbarn i byar som omger vildmarken där de kvinnliga parkvakterna arbetar. Genom införande av bevarandeprogram i undervisningen vill Wildhood skapa förutsättningar för att dessa barn växer upp med en respekt för och kärlek till naturen som gör att de kan bli nästa generations djur- och naturhjältar!

Dokumentärfilmer


”Wildhood är beviset på att en liten organisation kan göra stor skillnad. Idag bidrar vi till skydd av 1 000 000 hektar vildmark i södra Afrika. Tillsammans med våra givare och partners skapar vi en värld där noshörningar, lejon och elefanter finns kvar i det vilda för kommande generationer!”

Filippa Tarras-Wahlberg
Grundare av Wildhood Foundation

 

Läs mer på wildhood.org
Följ: @wildhoodfoundation  |  filippa@wildhood.org
Tel: 072 – 449 15 00  |  Swish: 123 023 0078