Spelformer

Detta är ett urval av de olika spelformer som finns. Vi tycker att golfen i Sverige generellt är alldeles för fokuserad på att spela på handicap eller mot banan. Det finns massor av spelformer där man spelar mot varandra eller i par. Detta ger ofta en ny dimension till spelet och sänka sitt handicap kan man göra på hemmaklubbens tävlingar. Dessutom kan fokuseringen på handicapet förstöra glädjen i spelet när man spelar på nya banor eller tidigt på säsongen då formen kanske inte är den bästa.

I vår familj har vi spelat golf så länge jag kan minnas och redan tidigt upptäckte vår far att ett litet ”vad” kunde förhöja söndagsgolfen med familjen. Vips hade han uppfunnit pekningen. Vann jag eller min bror (Anders) så fick vi en glass eller Coca-Cola och vann pappa så fick han peka på oss och vi var tvungna att ställa oss upp göra honnör och säga att ”pappa, du är dubbelt så bra golfspelare som jag är”. Detta fungerade bra under flera år även om det var lite förnedrade att säga detta offentligt. Tyvärr var det någon sommar som vi drabbades av pekningsmissbruk. Helt plötsligt kunde man drabbas av ideliga pekningar. Det gick så långt att vi fick telefonpekningar på morgonen som väckning. Pekningshysterin kulminerade när Anders blev pekad mitt i en ganska viktig tennismatch och förlorade. Efter detta upphörde pekningstävlingarna och det kanske var lika bra, för det var i det närmaste omöjligt för en junior att vinna mot en gammal ”golfräv” som bara sänkte sig på tävlingar.

 

Lycka till med golfen,

 

Johan Kullenberg
Marknadschef, Golf Plaisir

Tävlingsformer: Lagspel för 4-bollar

Foursome

Lagspel två och två. Varje lag spelar på samma boll och slår vartannat slag. Spelaren som slår ut på hål nr 1 slår alltid ut på udda hål och partnern således på jämna hål. Det kan variera om man sedan spelar slagspel eller poängbogey.

Amerikansk Foursome

Lagspel två och två. Båda spelarna slår ut från varje tee och slår sedan ett slag på sin partners boll (Tryall) innan man väljer vilken boll man ska spela vidare på. Spelet fortsätter sedan som Foursome.

Greensome

Lagspel två och två. En alternativ form av Foursome. Båda spelarna slår ut från varje utslag och väljer sedan vilken boll de vill fortsätta att spela med. Den som inte slog den valda bollen fortsätter att spela och där efter slår man vartannat slag.

Variant på Greensome 1

Lagspel två och två. Båda spelarna slår ut från varje tee och slår även sitt andra slag innan man väljer (Chapman) vilken boll man ska spela vidare på. Spelet fortsätter sedan som Foursome.

Variant på Greensome 2

Lagspel två och två. Båda spelarna slår ut från varje tee och sedan väljer motståndarparet vilken boll (Bloodsome Bästboll Match) som man ska spela vidare på. Spelet fortsätter sedan som Foursome.

Variant på Greensome 3

Lagspel två och två. Båda spelarna slår ut från varje tee och väljer den bollen som ligger bäst.(Fensome Bästboll Match) Skillnaden är att i denna variant slår alltid en spelare andraslaget på jämna hål och den andra spelaren på udda hål oavsett vilket utslag som valdes. Spelet fortsätter sedan som Foursome.

Variant på Greensome 4

Lagspel två och två. Båda spelarna slår ut från varje tee. Skillnaden är att på alla par 4 och par 5 hål (Irländsk Greensome) slås ett slag till på partnerns boll innan man väljer vilken boll man ska spela vidare på. Spelet fortsätter sedan som Foursome.

Fyrboll Bästboll Slagspel

Lagspel två och två. Båda spelarna i laget spelar sin egen boll hela hålet och räknar sedan den bästa nettoscoren.

Fyrboll Bästboll Match

Lagspel två och två. Varje lag väljer bästa resultatet per hål. I övrigt som Matchspel. Det lag vinner, som har fler hål upp än vad det är kvar att spela.

Fyrboll Bästboll Sämstboll Match

Lagspel två och två. Lagens bästa och sämsta resultat jämförs med varandra. Man spelar om två poäng per hål. Exempel: Lagens två bästa nettoresultat är 4 respektive 5. I detta fall vinner laget som hade netto 4 bästbollen. De två sämsta resultaten är i detta fall båda netto 6 och sämstbollen delas. Detta gör att laget som vann bästbollen ligger 1 upp.

Fyrboll Bästboll Sammanlagt (Bästboll/Sämstboll)

Lagspel två och två. Varje hål ger två poäng. Bästbollarna jämförs och sedan sammanlagda resultatet per lag.

Texas

Lagspel två och två. Nettoscoren omvandlas till poäng på varje hål och det gäller att erhålla så få poäng som möjligt. Exempel: Ni spelar ett par 4 hål och erhåller netto 4 och 4 vilket ger 44 poäng. När en spelare gör nettopar eller bättre på hålet sätter man dennes siffra först sju och 3 slag på ett par 4-hål ger 37 poäng. Men om du och din partner båda slår över par (netto), exempelvis fem och sju slag, blir det 75 poäng.

Texas Scramble

Variant på scramble. Alla slår ut och från tee, sedan väljer man den bästa bollen. Skillnaden från scramble är att den vars boll man valt att spela inte får slå nästa slag. Denna procedur upprepas tills bollen är hålad. Vi tillämpar dessutom placering av bollen, ej droppning vilket annars är mest vanligt vid scrambletävlingar.

Scramble

Varje lag består av tre till fyra spelare. Alla slår ut från tee på varje hål. Sedan väljer man gemensamt den bästa bollen att fortsätta från. Spelarna droppar sina bollar inom en klubblängd från markeringen och spelar alla sina andraslag. Alla fortsätter sedan att spela från bästa bollen. De sammanlagda handicapen i varje lag bör vara så lika som möjligt.

Tävlingsformer: 2-bollar

Matchspel

Klassisk spelform. Du tävlar om varje hål, där du kan vinna, förlora eller dela hålet med din motspelare. Den spelare som vinner har fler hål upp än vad det är kvar att spela. Om det är ett hål kvar att spela och ställningen är två upp är matchen avgjord.

Variant på Matchspel

Spelarna väljer själv före varje hål hur många slag han ska nyttja av sitt hcp. En spelare med 20 i hcp får 20 extra slag ute på banan.

Vanliga spelformer

Slagtävling

Den form av spel som används på de flesta Tour-tävlingar. Det gäller att på varje hål helt enkelt ha så få slag som möjligt. Kan spelas brutto eller netto.

Maxgolf

För att på skynda spelet och inte göra katastrofhål så förödande för slutresultatet kan man införa ett(variant på Slagtävling) maxantal slag på varje hål 4-5 slag max över par.

Poängbogey

Spelformen som ligger till grund för hcp-systemet. Bör alla kunna.

Variant 1 på Poängbogey

Spelas som vanlig Poängbogey men på varje 9-hålsslinga har man ett jokerhål där poängen räknas (Jokrar) dubbelt. Spelaren måste på tee annonsera att detta är jokerhålet, flera spelare kan ha samma jokerhål.

Variant 2 på Poängbogey

Nettoresultat bättre än par ger ett poäng. Par ger ett halvt poäng och bogey eller mer ger noll poäng.

Variant 3 på Poängbogey

Nettoresultatet räknas. Albatross ger åtta poäng, eagle fem poäng, birdie tre poäng, par två poäng (International) och bogey eller mer ger ett minuspoäng.

Köpenhamnare

Spelas av tre spelare mot varandra. Efter varje hål delas på 6 poäng enligt följande: Lägst score 4 poäng, tvåan 2 poäng, trean 0 poäng. Delas något resultat delar dessa på poängen, 2 spelar med lägsta score ger 3+3+0, delas sämsta score ger det 4+1+1. Om alla delar ges 2+2+2 eller 0 poäng då det inte förändrar den interna ställningen.

Eclectic

Spelas vanligtvis över två eller flera rundor. Varje spelare får räkna det bästa resultatet per hål från de olika rundorna. Vanligt är även att spela Eclectic som extra lagtävling om man är flera bollar som spelar poängbogey eller slaggolf.

Tävlingsformer med flera deltävlingar

Nassau

Tre tävlingar i en. Bäst resultat på första nio och sista nio + totalt. Kan spelas som slagtävling eller poängbogey. Det finns även varianter med matchspel.

Ransom

Två par spelar mot varandra. På de första sex hålen räknas parens bästboll, nästkommande sex hål spelas foursome och på de avslutande sex hålen räknas den sammanlagda antalet slag för varje par.

Robbins

I denna spelform får alla spela med varandra. Först spelar man sex hål foresomematch. Sedan byter man partner och spelar en ny match över sex hål. De sista sex hålen spelar man med den som man inte spelat med tidigare. På detta vis får alla spela med och mot alla.

6-6-6

Matchspel i lag som skiftar efter 6 hål. Segrarna i varje sexhålsrunda får 2 poäng. Delas sexhålsrundan så erhåller varje spelar 1 poäng. Alla får på detta sätt spela med varandra. Flest poäng vinner.

Skins Game

Spelform som ofta handlar om att vinna pengar. Varje hål är värt ett visst belopp och finns ingen ensam vinnare ackumuleras pengarna till nästa hål. Ett alternativ kan vara att olika hål är olika mycket värda.

Namnlös

Mycket bra spelform, som extra tävling i tävlingen, för att skapa gemenskap i bollen. Lättas om det bara är 4-bollar och man spelar poängbogey. Första sex hålen räknas bara den som har den bästa poängen på varje hål. Följande sex hål räknas de två bästa poängen och på de sista sex hålen räknas samtliga poäng i bollen. I det fall som det blir ojämnt antal och det är en 3-boll så får de dubblera resultatet på två hål vardera på de sista sex hålen. Den med högst hcp börjar dubblera på hål 13 och14 osv.

Skojtävlingar

Snörtävling

Spelas vanligtvis som slagtävling. Varje spelare erhåller en sax och ett snöre som är lika långt som man har handicap (hcp 12=12 meter snöre). Utöver längden på snöret erhåller man inget handicap. Spelaren kan sedan använda snöret för att sänka puttar eller flytta bollen ur bunker. Snöret kortas motsvarade den längd som man flyttar bollen. Lägst antal slag efter 18-hål vinner oberoende om man använt hela snöret eller inte.

Kast Golf (variant på Snörtävling)

Varje deltagare får vid x tillfällen kasta bollen.

Flaggtävling

Varje deltagare erhåller en flagga med namn och antal slag. Flaggan placeras där bollen hamnar efter att man slagit det sista erhållna slaget. Ett problem med denna spelform är att de som spelar bra ofta börja om på första hålet och fortsätta till slagen tar slut. Det är en klar fördel att spela sist och kunna se vilka man passerar.

Decimerat antal klubbor

Spelarna får endast ha en eller alternativt upp till fem klubbor under hela rundan.

Forwards och Backar

Två spelare bildar ett lag. Backen spelar första slag på par 3 och första och andra på par 4 och de tre första slagen på par 5 (inkl. pliktslag). Forwarden avslutar sedan varje hål.

Reprisen

Spelaren har när som helst under ronden möjlighet att säga reprisslag och spela om det slaget och sedan fortsätta spelet med boll nr 2. Antalet reprisslag kan fastställas från 1 till hur många som helst eller så regleras detta genom att varje spelare får x antal omslag räknat efter 3/4 av deras hcp.