Information om Coronaviruset

Vi på Golf Plaisir prioriterar alltid våra kunders säkerhet och hälsa i första hand! Vi följer just nu utvecklingen av Corona-viruset och agerar dagligen därefter.

2020-06-22, kl. 06:20

Viktig information

Utrikesdepartementets häver avrådan för icke nödvändiga resor från 30 juni till Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. För övriga länder inom EU, EES och Schengen kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020. UD kommer i god tid före dessa datum att återkomma med information om avrådan därefter kommer att förändras, förlängas eller hävas.

Vi har fortfarande en extraordinära situation och ber er om ert tålamod och överseende med ledtiden på hanteringen av redan avbokade resor.

Observera att ni inte behöver kontakta oss!

För att vi ska kunna hantera denna krissituation så effektivt som möjligt så vill vi inte att ni ringer till oss utom i absolut nödfall. Vi kommer att kontakta er alla i prioriterad ordning för att hantera er avbokning via telefon eller mail.

 

Vad händer om UD går ut med en avrådan till det land eller den region jag ska resa till?

Vi kommer alltid att följa paketreselagen och UD:s rekommendationer. Om UD går ut med en avrådan till ett land eller en region så bokar vi av alla resor till det aktuella landet eller regionen. Om denna avrådan gäller dig och din resa så kommer vi att kontakta dig via telefon, mail eller sms. Vi ber dig därför säkra att kontaktuppgifterna på din bokning stämmer. För resor med avresa efter 15 juli 2020 gäller av- och ombokningsregler enligt ordinarie resevillkor.

Vad händer om det inte finns en avrådan från svenska UD att resa?

Så länge det inte finns en avrådan från UD till ett specifikt resmål så genomförs alla resor som planerat. Golf Plaisirs ordinarie resevillkor gäller vid avbokning. Vid förändrade förutsättningar kommer vi att informera berörda gäster om detta. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad, och mer information hittar du hos UD och Folkhälsomyndigheten.

Vad gäller om man redan befinner sig på ett resmål som UD avråder från?

I det fall där man redan befinner sig på resmålet när UD:s avrådan kommer, har man tyvärr inte rätt att avboka resterande del av resan. Om man ändå väljer att avbryta paketresan i förväg så har man därmed inte rätt till återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjas. Golf Plaisir har ett ansvar att se till att resenärerna kommer hem från sina resmål.

Vad händer om jag hamnar i karantän under min semesterresa?

Skulle det uppstå ett läge där ett hotell sätts i karantän är det primärt de lokala myndigheterna som hanterar detta. Vår ortspersonal hjälper till med det som händer på plats och är hela tiden i kontakt med huvudkontoret. Extra kostnader som uppstår står du själv för, t.ex. sjukvård, kost, logi, flygbiljetter eller förlorad arbetsinkomst. Tänk på att spara kvitton för att kunna agera mot ditt försäkringsbolag när du har kommit hem.

Vad gäller för resenärer i så kallad riskgrupp?

Om du inte kan åka, t.ex. på grund av sjukdom, och har ett läkarintyg ska du vända sig till ditt försäkringsbolag. Så länge UD inte avråder från att resa till ett visst område, så gäller ordinarie resevillkor vid en eventuell avbokning.

Vad händer om jag avbokade min resa innan UD’s avrådan kom?

Som resebyrå har vi i och med paketreselagen ett stort ansvar för våra resenärer som vi tar på största allvar och gladeligen följer. För att kunna göra det på ett fungerande och professionellt sätt tillämpas avbokningsvillkor för samtliga resor. Tillika följer vi UD’s rekommendationer gällande avrådan till platser, länder eller liknande. Om man avbokar en resa gör man det rent juridiskt alltid till de villkor som gäller vid den exakta tidpunkten för avbokningen. Denna fakta är vi alla tvingade att följa och förhålla oss till.

Varför dröjer min återbetalning?

Just nu råder extrema förhållanden runt om i hela världen och en situation vi aldrig tidigare har ställts inför.

Svenskar är ett folk som reser mycket och den här tiden på året är en av de mest intensiva reseperioderna för golfresor. På grund av den pågående coronapandemin har förutsättningarna för hela reseindustrin förändrats och resor har ställts in och avbokats. Detta i takt med att gränser stänger och UD avråder från icke nödvändiga resor.

Sedan UD:s avrådan till att resa till alla världens länder så har vårt fokus i första hand varit att på bästa sätt försöka att få hem alla våra resenärer och vår personal som varit ute på våra resmål. Vi arbetar just nu för högtryck med att hantera alla avbokningar, alla inställda resor. Vi för dialog med våra underleverantörer om hantering av avbokningar då det normala regelverket till viss del är satt ur spel. Hotell och golfbanor runtom i världen agerar, trots myndighetsbeslut, olika från anläggning till anläggning. Flygbolag avvaktar med att ställa in flygningar och flera flygbolag har beslutat att i dagsläget inte återbetala biljettpris för avbokade flygningar, trots att de enligt lag är skyldiga att göra det. Allt detta medför att vårt arbete försvåras ytterligare och att hanteringen fördröjs.

Vi gör allt vad vi kan för att återbetalningar ska kunna genomföras till våra kunder så fort som möjligt. Vi ber dig, som kund med rätt till återbetalning, att ha överseende med att detta kan komma att ta betydligt längre tid än i normala fall. Branschorganisationen SRF har en tät dialog med Konsumentverket som har stor förståelse för den rådande situationen och de arbetsbelastningar som alla researrangörer har. Konsumentverket har i media uppgett att de har förståelse för att återbetalningar i den rådande situationen tar längre tid än de 14 dagar som lagen föreskriver.

Vi tror och hoppas att ni har förståelse för den rådande situationen och den långa hanteringstiden.

 

 

 

Länk till Golf Plaisirs resevillkor